SIP OTE Logo
SIP OTE Logo
  • SIP OTE TILE 3
  • SIP OTE CRISTEL
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • SIP OTE TILE 2
  • TILE 3 - Cyclades Regatta 2017

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

ιδρύθηκε το 1991 ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΣΙΠ - ΟΤΕ 
με την  290/13-6-1991, απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά.
Είναι αναγνωρισμένο Αθλητικό Σωματείο, από την Γ.Γ.Α 

με την Γ34095/21-10-91 απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού. 

Είναι μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ)

Διαθέτει ιδιόκτητο αθλητικό σκάφος το "ΤΗΛΕ ΙΙΙ" τύπου ΙΜΧ 38 ποδιών.

 

                                       

  
SIP OTE Team
SIP OTE Race
SIP OTE Race